תקנון האתר

                                   תקנון ותנאי שימוש באתר


כללי
1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://www.storyonline.co.il (להלן: "האתר") שהינו אתר המהווה חנות ONLINE למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת "911 אופנה", ח.פ. 513068171 (להלן: "החברה"). כתובת החברה: הזרם 10, תל אביב.

1.2. פעולה באתר הינה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: "פעולה").

1.3. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.4. הוראות התקנון והוראות מדיניות הפרטיות יחולו על כל שימוש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה (התקנון ומדיניות הפרטיות יכונו להלן ביחד "התקנון"). עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5. שימוש באתר מהווה הצהרה כי הינך מודע להוראות התקנון ואת הסכמתך המפורשת לכתוב בו, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי התקנון.

1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי תקנון זה מאחר ועצם השימוש של כל משתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון. המשך שימוש המשתמש באתר מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל והמשתמש אינו מעוניין בכך, עליו להימנע מהמשך השימוש באתר.

1.7. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.8. צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

1.9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

1.10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

מובהר כי המחירים המוצגים באתר הם המחירים המקוריים של הפריט הרלוונטי, וזאת ככל שלא צוין/סומן אחרת על ידי החברה [למשל, מחיקה באמצעות קו ו/או כל סימון/ציון אחר אפשרי, לשיקול דעת החברה].

1.12. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. לא יחולו באתר כפל מבצעים למעט אם נאמר במפורש אחרת. למען הסר ספק, קוד הקופון הניתן בהרשמה לניוזלטר לא כולל פריטים אשר נמצאים כבר בהנחה כלשהיא.

1.13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.14. מובהר כי ייתכן שמחירי הפריטים המוצעים באתר יהיו שונים ממחירי הפריטים הנמכרים בסניפי החברה. בכל מקרה, החברה איננה מתחייבת כי המחירים של הפריטים באתר הם זהים או נמוכים יותר ממחירי הפריטים בסניפים ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.

1.15. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כדלקמן:
1.15.1. כרטיס אשראי.
ו/או
1.15.2. גיפט קארד (שובר מתנה) מתאים ("גיפט קארד") ו/או כרטיס אשראי מסוג "חבר" ("כרטיס חבר") ו/או כרטיס BUY ME בלבד.
לא ניתן לבצע הזמנות ולשלם באמצעות כרטיס נטען מסוג אחר. כמו כן לא ניתן לבצע הזמנה באמצעות שובר זיכוי שנמסר ללקוח בחנויות על גבי חשבונית.
מימוש גיפט קארד ו/או כרטיס חבר ו/או כרטיס BUY ME ו/או תו קניה מסוג "תו הזהב" יעשה בהתאם לתנאים הקבועים בהם ולאמור בתקנון זה.
ו/או
1.15.3. תשלום באמצעות פייפאל (
PAYPAL).
ו/או
1.15.4. תשלום באמצעות BIT.
ו/או
1.15.5. תשלום באמצעות אפל פיי (APPLE-PAY).
ו/או
1.15.6. תשלום באמצעות גוגל פיי (GOOGLE-PAY).

ו/או

1.15.7 תשלום באמצעות תו קנייה מסוג "תו הזהב".

1.16. ניתן לבצע פיצול תשלומים בעת התשלום בגין ההזמנה עד שני אמצעי תשלום שונים מבין אמצעי התשלום הבאים: כרטיס אשראי, גיפט קארד או כרטיס חבר או כרטיס BUY ME או תו קנייה, והכל בהתאם לקבוע להלן, בשינויים המחויבים.

הזכות/כשרות להשתמש באתר
2.1. רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל לקוח אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.1.2. המשתמש הינו בעל חשבון בפייפאל (PAYPAL) או בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

אופן המכירה
3.1. החברה מאפשרת למשתמש העומד בתנאי סעיף 2 לעיל (להלן: "הלקוח") לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר ככל שהנך עומד בתנאי סעיף 2 לעיל.

3.2. יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. על הלקוח לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. על הלקוח להקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.

3.3 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף פעולה", המוצר או השירות המוצע למכירה, ומחיר המוצר (להלן: "דף הפעולה").

3.4. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות לרבות מידה, צבע וכמות. לאחר מכן, יש להקליד פרטים בסיסיים נכונים ומדויקים כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי או פרטי תשלום באמצעות פייפאל ((PAYPAL והערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית (להלן: "טופס ההזמנה"), ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום שלך לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שבחרת. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. עסקאות מעל 1000 ש"ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי. החברה רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או כי עולה חשש שאין התאמה בין מבצע העסקה לבעל כרטיס האשראי והכול בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה תוכל לבקש מהמזמין כל פרט רלוונטי ו/או אסמכתא לבירור זהות המזמין וזהות בעל כרטיס האשראי ו/או כל פרט הנדרש על ידי חברת האשראי ו/או כל פרט רלוונטי לפי שיקול דעתה.

3.5. לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי פייפאל או פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי או מאת פייפאל וביצוע פעולה CHECK OUT ע"י הלקוח, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת פייפאל או מחברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.
מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום לא יישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.

באם אמצעי התשלום הנבחר הוא גיפט קארד ו/או כרטיס חבר ו/או כרטיס BUY ME ו/או תו קנייה– העסקה תאושר בכפוף לאישור מערכת האתר ו/או החברה אודות השימוש וביצוע התשלום בגיפט קארד ו/או בכרטיס חבר ו/או בכרטיס BUY ME ו/או תו קנייה, בהתאם להוראותיהם ו/או להוראות תקנון זה.

3.6. האתר עושה שימוש במערכת הצפנה בתקן PCI-DSS החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3.7. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

3.8. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או פייפאל, לאחר ביצוע הפעולה.

3.9. ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.10. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י פייפאל או חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה,. לצורך הסדרת אישור פייפאל או חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע"י פייפאל, מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח החל ממועד אישור העסקה ע"י פייפאל או חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מפייפאל או מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחוייבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.11. ניתן להשלים את הרכישה ע"י מסירת פרטי אשראי או פייפאל למוקד ההזמנות הטלפוני של החברה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראי או פייפאל. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי או פייפאל. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך מסירת פרטים להשלמת רכישה, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

3.12. אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בגין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

3.13. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

שיטת המכירה
4.1. המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

4.2. במכירה רגילה רשאי המשתמש לבחור למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של החברה. מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג החברה לבין המשתמש, מסר המשתמש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

4.3. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת.

4.4. ניתן לרכוש גיפט קארד (שובר מתנה) באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או פייפאל בלבד.
לא ניתן לרכוש גיפט קארד באמצעות כרטיס חבר ו/או כרטיס BUY ME.
4.4.1. התנאים של גיפט קארד (שובר המתנה): הסכום הנקוב בשובר המתנה יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע ההזמנה, לתוקף של חמש שנים לפחות (למעט מקרים של ביטול עסקה בהתאם לדין).
מימוש הגיפט קארד נעשה בהתאם לתנאי המימוש הקבועים בגיפט קארד.
4.4.2. ככל ומימוש שובר מתנה במחיר נמוך מהסכום הנקוב בו, וההפרש לא עולה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או הינו 100 ש"ח (לפי הנמוך)- הלקוח יהא זכאי לקבל את ההפרש האמור במזומן. במקרה שקיים הפרש כאמור, הלקוח רשאי לפנות לשירות הלקוחות כמפורט בתקנון זה, אשר יפנו את הלקוח לסניף הרלוונטי לקבלת ההחזר במזומן בהתאם לאמור לעיל.

4.5 ניתן לבצע הזמנות באתר באמצעות תווי קניה מסוג "תו הזהב" (להלן: "תו הזהב"). תו הזהב ניתן למימוש ברכישת כל מוצר בחנויות הפיזיות של החברה (למעט מוצרים מהמותג ALO YOGA בחנויות ALO YOGA) ובאתר, לרבות רכישת פריטים במבצעים והנחות.

4.5.1 לא ניתן לרכוש באמצעות תו הזהב - גיפט קארד ו/או כל שובר ו/או תו ו/או כרטיס אחר.

4.5.2 מימוש תו הזהב יהיה עד לסכום הערך הנקוב בו ואינו "כרטיס חיוב" כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התש"נו-1986.

4.5.3 תוקפו של תו הזהב הוא ל-5 שנים מיום הנפקתו. תו זהב שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד החברה ולא יינתן כל החזר או תמורה בגינו. תוקף תו הזהב לא יוארך לאחר מועד פקיעתו.

4.5.4 תו הזהב אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בו, אלא תתבצע הפחתה של היתרה הרשומה לזכות הלקוח. במקרה של גניבה/אובדן/השחתה, תו הזהב לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו. תו זהב פגום/מזויף לא יכובד.

4.5.5 ככל שניתן שובר זיכוי כעודף מרכישה באמצעות תו הזהב, ניתן להגביל את השימוש בשובר זה, באותם תנאים מגבילים המופיעים על גבי תו הזהב, אשר יופיעו על גבי שובר הזיכוי.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
5.1. לאחר אישור פעולת הרכישה החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי כמפורט להלן.

החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח חיצונית. המשלוחים יתבצעו באזורים שאליהם תגיע חברת השילוח החיצונית והכל בכפוף למדיניות חברת השילוח החיצונית לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח החיצונית. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון חשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

5.2. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.

5.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

5.4. המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח חיצונית לבית הלקוח תוך 3 ימי עסקים, למעט סוג משלוח "סטורי אקספרס" המגיע באותו היום או ביום למחרת. כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.

עלות משלוח של הזמנה שסכומה אינו עולה על 249 ₪ - תעמוד על 14.9 ₪ דמי משלוח לכל חבילה. עלות משלוח של הזמנה שסכומה עולה על 249 ₪ יהיה ללא עלות משלוח.

5.5 שירותי משלוחים מהירים "סטורי אקספרס"
שליחות מהיום להיום באמצעות Velo:
השירות ניתן בערים תל אביב, רמת גן וגבעתיים והינו זמין בימי העסקים א-ה עד השעה 12:00 בצהרי אותו יום. על המזמין להיות זמין בכתובת ובמספר הנייד שספק עם הזמנת השירות. השליחות הינה בעלות דמי משלוח של 35 ₪.
שליחות מהיום למחר באמצעות Velo:
השירות ניתן בערים תל אביב, רמת גן וגבעתיים והינו זמין בימי העסקים א-ה לאחר השעה 12:00 בצהרי אותו יום. הזמנות שהוזמנו בשירות זה יסופקו ביום העסקים הבא. על המזמין להיות זמין בכתובת ובמספר הנייד שספק עם הזמנת השירות.
השליחות הינה בעלות דמי משלוח של 30 ₪.

במקרה של פיצול הזמנה למספר חבילות יחולו תעריפי השליחות הנ"ל ביחס לכל חבילה ושווי הזמנתה. במקרה של פיצול ההזמנה למספר משלוחים ביוזמת החברה, יחולו תעריפי המשלוחים בהתאם לשווי ההזמנה הכוללת שביצע הלקוח במעמד ההזמנה.

הנהלת החברה שומרת על זכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.6 נקודות חלוקה E-POST- השירות יבוצע ע"י חברת HFD . שירות EPOST מאפשר לקבל חבילות בנקודות חלוקה ו/או בתאים אוטומטיים (לוקרים) בפריסה ארצית רחבה, כמפורט באתר EPOST. זמן הגעת המשלוח בשירות EPOST בהתאם למדיניות חברת HFD.
בעת הגעת החבילה ליעדה, יישלח מסרון (SMS) למספר שצוין בעת ביצוע הרכישה באתר עם פרטי האיסוף והקוד האישי (עם קוד סודי ופרטי כתובת האיסוף). בקנייה מעל 249 ₪ המשלוח חינם. בקניה עד 249 ₪ המשלוח בעלות 9.90 ₪.

*חברת HDF רשאית להעביר את החבילה לנקודה חלופית ע"פ שיקול דעתה.
( באותה עיר ובטווח של 3 ק"מ מהנקודה המקורית שנבחרה ), חשוב לאסוף את החבילה עד שבוע מהגעתה לנקודה, לאחר מכן החבילה תוחזר למחסני החברה ותזוכה כספית.

5.7. מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה שהוא יום קבלת האישור לעסקה מפייפאל או מחברת האשראי של הלקוח (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות השילוח החיצוניות.

5.8. ויודגש כי, אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקש הלקוח, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

5.9. לקוח אשר יבחר איסוף חבילה מסניף, יקבל הודעה לנייד כאשר החבילה תגיע לסניף שבחר. חבילה אשר לא תאסף בתוך 4 שבועות ממועד קבלת ההודעה, תישלח חזרה למרלו״ג החברה והלקוח יזוכה בסכום הפריטים. אין להגיע לאסוף חבילה לפני קבלת ההודעה.

5.10. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדוייקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

שירות לקוחות
6.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בחברה.

6.2. פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות להחברה דרך טלפון, פקס או אי מייל שירות לקוחות.

6.3. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני service@storyonline.co.il.

6.4. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

ביטולים
7.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה.

7.2. ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר: כל עוד לא נשלחה ההזמנה ללקוח באמצעות חברת שילוח חיצונית ו/או איסוף מסניפי הרשת, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) ו/או בפניה טלפונית לשירות הלקוחות כמפורט בסעיף 7.3. למען הסר ספק יובהר, כי לאחר שליחת ההזמנה כאמור ללקוח, ביטול עסקה/מכירה ע"י הלקוח יהיה בכפוף להוראות סעיף 8.1 שלהלן.

7.3. במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון 03-9112316 לשירות לקוחות, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני service@storyonline.co.il או בלינק ביטול עסקה באתר זה ללא חיוב כלשהו.

7.4. בוטלה ההזמנה בהתאם לסעיף 7 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 8.1 שלהלן את הסכום ששולם על ידו, באם בחר הלקוח לבצע את הרכישה בפייפאל או בכרטיס אשראי, בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול שיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

ביטול לאחר משלוח המוצר
8.1. במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני service@storyonline.co.il או בלינק ביטול עסקה באתר זה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, או לחילופין באמצעות הגעה לאחד מסניפי הרשת עם המוצר שנרכש.

במידה והלקוח יבחר להחליף את המוצר באמצעות הגעה לאחד מסניפי הרשת, ויעמוד בתנאי ההחלפה בהתאם לתקנון זה להלן – יוכל להחליף את המוצר למוצר/ים אחר/ים בשווי זהה לזה שרכש, בהתאם למלאי הסניף אליו הגיע.

במידה והלקוח יבחר להחזיר/לקבל זיכוי על המוצר באמצעות הגעה לאחד מסניפי הרשת, ויעמוד בתנאי הביטול בהתאם לתקנון זה להלן – יוכל לקבל זיכוי בשווי זהה לזה שרכש במעמד ההגעה לסניף למימוש בחנויות ו/או באתר בלבד.

8.2. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשות לבטל עסקה מתבקשות להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

8.3. ביחס ל- "עולה חדש", "אדם עם מוגבלות" ו"אזרח ותיק", כקבוע בסעיף 14ג'1 לחוק הגנת הצרכן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובכל מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 14ג'1 לחוק הגנת הצרכן כאמור.

ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
9.1. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני service@storyonline.co.il לשירות הלקוחות של החברה, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

הושב המוצר הפגום אל החברה, , תחזיר החברה ללקוח תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 9.1. לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.

אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקש הלקוח, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

החלפת מוצרים שלא מחמת פגם
9.2. לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎9.1 לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה, על מנת לקבל מידע כיצד ובאיזה סניף יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה.
החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בחנות.

ביטול מכירה ע"י החברה והפסקת פעילות האתר
10.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

10.2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

10.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

10.4. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.

10.5. בכל אחד מהמקרים כאמור, תשלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

10.6. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

10.7. ביטול גיפט קארד (שובר מתנה): ניתן להחזיר ולבטל בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח, בתנאי ששובר המתנה יוחזר לחברה, והוא לא נפגם ו/או לא נעשה בו שימוש ו/או מימוש (לרבות שימוש ו/או מימוש באופן חלקי). אופן החזר התשלום בגין הביטול של השובר יעשה על ידי זיכוי כרטיס האשראי או זיכוי חשבון הפייפאל עמו שילם הלקוח בעת ביצוע העסקה.

10.8. ביטול הזמנה שבוצעה בגיפט קארד או בכרטיס חבר או בכרטיס BUY ME:
10.8.1. בגין ביטול עסקה שבוצעה בגיפט קארד לא יינתן החזר כספי, ויתקבל שובר זיכוי אלקטרוני מתאים לרשת STORY. שובר הזיכוי ישלח באופן אלקטרוני באמצעות הודעה לטלפון הלקוח (SMS) ו/או דוא"ל.
10.8.2. שובר הזיכוי האלקטרוני יינתן בתנאי שהמוצר נשלח לחברה

כאשר לא נעשה בו שימוש, כשהוא שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

10.8.3. מימוש שובר הזיכוי האלקטרוני לא יותנה בהצגת החשבונית שנשלחה לצרכן בעת ביצוע העסקה.
10.8.4. ככל שניתן שובר זיכוי/מתנה כנגד החזרת מוצר שנרכש בכרטיס חבר או כרטיס BUY ME, ניתן להגביל את השימוש בשובר זה, באותם תנאים מגבילים המופיעים על גבי כרטיס חבר או כרטיס BUY ME, אשר יופיעו על גבי השובר.
10.8.5. החזר תשלום ללקוח בגין ביטולים כמפורט בסעיפים לעיל, יעשה בהתאם לאמצעי התשלום עמו שולם בעת ביצוע ההזמנה.

10.9 ביטול הזמנה שבוצעה בתו הזהב:

10.9.1 בגין ביטול עסקה שבוצעה בתו הזהב לא יינתן החזר כספי, ויתקבל שובר זיכוי אלקטרוני מתאים. שובר הזיכוי ישלח באופן אלקטרוני באמצעות הודעה לטלפון הלקוח (SMS) ו/או דוא"ל. 

10.9.2 שובר הזיכוי האלקטרוני יינתן בתנאי שהמוצר נשלח לחברה כאשר לא נעשה בו שימוש, כשהוא שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

 10.9.3 מימוש שובר הזיכוי האלקטרוני לא יותנה בהצגת החשבונית שנשלחה ללקוח בעת ביצוע העסקה.

10.9.4 ככל שניתן שובר זיכוי כנגד החזרת מוצר שנרכש באמצעות תו הזהב, ניתן להגביל את השימוש בשובר זה, באותם תנאים מגבילים המופיעים על גבי תו הזהב, אשר יופיעו על גבי השובר.

10.9.5 מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות וגוברות, אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

אחריות ושירות
11.1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

11.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

11.4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. 

11.5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר.לא תניתן אחריות לניטים, אבנים, פאייטים ושאר תוספות נלוות, קרעים, קילופים, התכווצויות, התרחבויות, חורים, דהיות צבעים, כדוריות בד, אי נוחות וכיוצ'. לא תינתן אחריות לטובין שנפגעו כתוצאה מבלאי, שחיקה, שימוש וכיו"צ.

11.6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

11.7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות  בדואר אלקטרוני service@storyonline.co.il והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

קניין רוחני
12.1. כל זכויות הקניין הרוחני בחברה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

12.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של החברה מראש ובכתב.

12.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

12.4. החברה מאשרת לפרסם נתונים מתוך הנתונים המתפרסמים באתר באתרים של צד ג', בכפוף לכך שמקור המידע יישמר ויצויין במפורש שהמידע / צילום נלקחו מאתר החברה. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

12.5. החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("DEEP LINK"), או לעמוד הבית בלבד. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

12.6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

12.7. השם החברה וכן שם המותג (החברה) של האתר, סימני המסחר ב החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של החברה וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושו של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

12.8. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקנייה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

12.9. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
13.1. בהיותך הלקוח, מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונך ובהסכמתך. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתך למסירתם.

13.2. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה כאמור חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה. על פי המפורט במדיניות הפרטיות המצויה באתר וכן בקישור: פרטיות ואבטחה.

13.3. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, החברה וכל מי מטעמה תהא רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הודעות, תזכורות, עדכונים בנושאים שונים ועוד וזאת, לכתובת דוא"ל, טלפון נייד וכל אמצעי אחר ונוסף.

תנאים נוספים
14.1. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

14.2. החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

14.3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.

14.4. אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י החברה.

14.5. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

14.6. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

14.7. מובהר כי ניתן לשלם באתר אך ורק באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל כמפורט לעיל, וכי אין אפשרות לשלם באתר באמצעות תלושי/ תווי קניה על שלל סוגם ו/או גיפט קארד ו/או כל אמצעי אחר לרבות אמצעי תשלום אחרים שכן ניתן לשלם דרכם באופן פרונטלי בחנויות החברה.

14.8. מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשירותי האתר או כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני ו/או טלפון סלולארי ומסמן אישור קבלת דיוור במקום הייעודי לכך, מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS ומיילים שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי או לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת. בכל שלב לקוח יכול לבקש הסרתו מרשימת התפוצה.

 

 לתקנון המבצעים יש ללחוץ כאן